Övriga Holkar och bon

Vi har ett stort utbud av fladdermusholkar, biholkar och andra insektsholkar. Vi har även speciella humleholkar.

Alla holkar är tillverkade av oss i Sverige av svenskt trä. Därför är våra bi- och insektsholkar inte bara ett bra miljö och arbetsrättsligt val, utan vi kan utforma våra holkar efter de speciella förutsättningar som finns just här i Sverige. Vi följer dessutom den forskning som pågår inom området och anpassar oss efter de senaste kunskaperna.

Alla har vi någon uppgift här på jorden och det gäller att vi alla samarbetar. Hjälp därför naturen och dig själv med att tex placera ut några insektsholkar vid din odling eller trädgård.

Är det på andra hållet att tex du fått för många mygg så är det lämpligt att placera ut en fladdermusholk i närheten. Många väljer att sätta upp 3-4 st fladdermusholkar runt tomten för att säkerställa tillgängligheten.

Glöm heller inte den lilla ekorrmataren i trädgården. Ge ekorren stöd på framförallt vintern och skaffa dig själv en kul upplevelse. Det är en fröjd att se ekorren jobba med att hämta mat från en ekorrmatare och den kan ibland bli lite irriterad över att få locket i huvudet, men den ger aldrig upp.
Humleholk
Humleholk. Fästes på vägg eller stam. Öppningsbar sida. 16mm hål för in-/utgång. Obehandlad.