Fröautomater & Fågelmatare


Våra fågelmatare och fröautomater är hållbara och kraftiga och ger därmed lång livslängd och ett bra skydd för våra fåglar. Genom att vi har fåglarnas bästa i fokus låter vi designen anpassas efter dom och inte efter oss människor. Därmed så utformar vi fågelmatarna så fåglarna får en naturlig och bra position när det äter.

Väljer man sen att inte behandla sin foderautomat så ger man fåglarna ett garanterat giftfritt matbord. Materialet håller i många år utomhus utan att ruttna sönder. Oftast är det något annat som händer innan som gör att man måste byta foderautomat.

Fåglarna kommer samla till kalas efter du hängt upp våra snygga matare.


Fåglarna använder inte den nyinköpta fröautomaten?

Oftast är det med fåglar som med oss människor. Vi känner oss lite blyga och osäkra i början. Det brukar ta några veckor innan den blir accepterad. Bäst lyckas man om man placerar ut foderautomaten på hösten så den är accepterad till vintern då foderbristen är som störst.


Hur och var placerar jag min nya fågelmatare?

En fågel vill känna sig trygg när den äter. Fågeln känner sig tryggare om den snabbt kan flyga i skydd i tex en närliggande buske om en fiende skulle dyka upp. Ju närmare buskage, träd eller annat skydd du kan placera foderautomaten, desto troligare är det att de kommer bruka den.
Finns katter i närområdet bör man inte använda låga skydd som tex låda buskar. Detta för att förhindra kattens rövarstråt.